Om Finland kan ha gårdsförsäljning så kan Sverige!

Svar till Christer Winbäck (FP) i SLA 6 april

Den senaste utredningen om gårdsförsäljning slår fast att det är möjligt att ha gårdsförsäljning utan att bryta mot EU-rätten, utan att riskera folkhälsan och utan att Systembolagets monopol hotas. Gårdsförsäljning av lokalt öl och vin skulle ske i mycket små volymer sett till den totala alkoholkonsumtionen. Däremot skulle gårdsförsäljning vara positivt för landsbygden, för turismen och för jobben i Skaraborg. Flera remissinstanser har ställt sig positiva till gårdsförsäljning bl a Jordbruksverket, Tillväxtverket, LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare och Företagarna. Vinodlarna har ju till och med hotat med att sälja utan tillstånd för att utmana regelverket så vad vinodlarna vill behöver vi nog inte ifrågasätta.
Sverige är idag det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning. Vi bör kunna lita på både företagare och på vuxna konsumenter att gårdsförsäljning skulle skötas korrekt och bidra positivt till landsbygdens utveckling. I vårt grannland Finland har gårdsförsäljning existerat parallellt med ett alkoholmonopol i över 15 år utan att hota detaljmonopolets ställning eller folkhälsan. Om Finland kan, så kan Sverige. Vi bör testa gårdsförsäljning, t ex genom att Skaraborg blir testområde, för att ge småföretagare på landsbygden en chans till utveckling och kunna bidra till en växande besöksnäring.
Winbäck (FP) och Folkpartiet är för att Systembolaget sysslar med hemkörning av alkohol till dörren, men emot att små vinproducenter tillåts sälja en flaska vin till turister som gör studiebesök på gården. Det låter lite underligt ut just den folkhälsosynpunkt som Winbäck (FP) tar upp. Självklart tar jag gärna debatten om gårdsförsäljning och utvecklingsmöjligheterna för landsbygden när du så önskar.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar