Låt Skaraborg bli testområde för gårdsförsäljning

  (Foto: sxc.hu)

Det är otidsenligt att när man besöker en vingård eller ett litet bryggeri i Sverige så kan man gå runt och titta, lyssna på gårdens historia och provsmaka produkterna, men man kan inte köpa med sig hem någon produkt utan hänvisas till närmsta systembolag.

Gårdsförsäljning av lokalt producerade livsmedel, däribland vin och öl, är en naturlig del av landsbygdens näringsliv och turismen i övriga Europa. Det finns ingen anledning att det ska vara annorlunda i Sverige. Produktion av lokalt producerat vin och öl i Sverige har utvecklats snabbt de senaste åren, vilket skapar jobb och tillväxt på landsbygden och bidrar till att den svenska besöksnäringen växer. Vi kan köpa med oss ost, korv eller sylt från ett besök på en gårdsbutik men dessvärre inte vin eller öl.

Trots att frågan om gårdsförsäljning har diskuterats och utretts så har inget konkret hänt. Det är i sammanhanget viktigt att understryka att gårdsproducerat vin är exklusiva och relativt dyra produkter, som rimligen skulle ha mycket marginella effekter på alkoholförsäljningen i Sverige. Det är också högst osannolikt att Systembolagets monopol skulle hotas, det visar exemplet Finland där gårdsförsäljning är tillåtet med bibehållet försäljningsmonopol.

För bara tio år sedan var det få som trodde att det idag skulle finnas nästan etthundra vingårdar och sjuttio lokala bryggerier i Sverige. Men förbudet mot gårdsförsäljning har gjort svenska vinodlare frustrerade, de är beredda att börja sälja sina produkter trots förbud för att sedan låta EU-domstolen pröva frågan. Några kommuner i södra Sverige har dessutom ansökt till regeringen om att göra dem till pilotkommuner för gårdsförsäljning. Det är alltså uppenbart att utvecklingen mot att gårdsförsäljning blir realitet i Sverige kommer att bli svår att stoppa.

Vi föreslår därför att gårdsförsäljning testas redan nu i ett par landskap där det finns en tydlig kombination av jordbruk och turism samt redan existerande vingårdar och bryggerier. Vi vill att Skaraborg, tillsammans med Skåne och Öland, blir testområden för gårdsförsäljning av vin och öl. Det skulle vara positivt för landsbygdens utveckling, för fler arbetstillfällen och för att utveckla mat- och turistlandet Sverige.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Christer Akej (M)
riksdagsledamot norra och östra Skåne

Lämna ett svar