Mer vildsvinskött – också i det offentliga

(Foto: sxc.hu)

Vildsvinsstammen har vuxit och brett ut sig och därmed ökar också de skador som vildsvinen orsakar för jordbruket, för villaägare som får sina trädgårdar uppbökade och i trafiken med allt fler olyckor. För att förbättra möjligheterna till en god förvaltning av vildsvinsstammen har Alliansen genomfört en rad reformer i syfte att underlätta jakten, förbättra samverkan och öka efterfrågan på vildsvinskött. Exempelvis är det nu tillåtet att använda fast belysning vid en åtelplats för att underlätta jakten och man kan även få tillstånd att använda bildförstärkare till sitt vapen, allt i syfte att skapa förutsättningar för en säker och effektiv jakt även i mörker.

Men mer behöver göras för att hejda stammens snabba tillväxt och därefter stabilisera antalet djur på en acceptabel nivå. En viktig del i detta sammanhang menar vi är en ökad samverkan och kommunikation mellan alla berörda. Jägare och markägare måste gemensamt ta ansvar och enas om målen för förvaltningen och hur strategin för att nå dit ska se ut. En annan aspekt är att förbättra avsättningsmöjligheterna för vildsvinskött. Efterfrågan på vildsvinskött måste helt enkelt öka och försäljningskanalerna bli bättre så att jägarna alltid får avsättning för köttet och det till en rimlig ersättning för nerlagt djur och arbete.

Förhoppningsvis kan krögare och dagligvaruhandeln bidra till att fler fattar smak för vildsvinsköttet. Men det offentliga har också en viktig roll här. Kommuner och landsting är med de 4,5 miljoner måltider som serveras varje dag storkonsumenter av livsmedel och har mycket goda möjligheter till påverkan genom de val man gör och de krav man ställer vid upphandling. Kommuner och landsting bör därför bidra till att just öka efterfrågan på vildsvinkött.

För att öka efterfrågan på svenskt viltkött i allmänhet och vildsvinskött i synnerhet vill vi höja en röst för att fler måltider i det offentliga köket skulle bestå av svenskt viltkött. Därmed ser vi gärna att kommuner och landsting inför fler måltider med svensk viltkött. Genom att i högre utsträckning efterfråga viltkött, och då primärt vildsvinskött, skulle länets kommuner och landsting kunna bidra till bättre avsättningsmöjligheter, och därmed stimulera till ökad avskjutning och minskade skador av vildsvin. Detta samtidigt som de serverar ett verkligt klimatsmart kött på sina restauranger inom vård, skola och omsorg.

Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg

Johan Hultberg (M) riksdagsledamot Kronoberg

Lämna ett svar