Sten Berghedens (M) riksdagsmotion om mindre regelkrångel genom en webbtjänst för företagens uppgiftsinlämning har hörsammats

I ett delbetänkande till regeringen och näringsministern om minskat regelkrångel återfinns riksdagsledamoten Sten Berghedens (M) förslag om en webbtjänst för företagens uppgiftsinlämning

– Det är mycket glädjande att mitt förslag på en webbtjänst för företagens uppgiftsinlämning finns med i delbetänkandet som regeringen tagit emot. Skaraborg och Sverige behöver fler människor som vill driva och utveckla företag och då måste regelkrånglet minska, detta är ett steg i rätt riktning, säger Sten Bergheden (M).

Länk till regeringens pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/17180/a/210322

Länk till Berghedens (M) motion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Insatser-for-fler-och-vaxande-_GZ02Sk387/?text=true

Lämna ett svar