Bergheden (M) välkomnar att jordbrukets konkurrenskraft ska utredas

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) välkomnar regeringsbeslutet om en utredning av det svenska jordbrukets konkurrenskraft, vilket ligger i linje med riksdagsmannens motion om just en strategi för livsmedelsproduktionen.

– Det är mycket glädjande att jordbrukets konkurrenskraft ska utredas då livsmedelsimporten till Sverige ständigt ökar och svenska lantbrukare brottas med minskande lönsamhet. Jag har själv lämnat in en motion till riksdagen om en strategi för livsmedelsproduktionen, det är därför mycket positivt att utredningen ska titta på både hinder och möjligheter, föreslå en strategi samt studera vilka faktorer i Sverige och i andra länder som påverkar konkurrenskraften. Jag hoppas att detta leder till en utveckling av lantbruket och fler jobb i de gröna näringarna i Skaraborg, säger Sten Bergheden (M)

Länk till utredningsbeslutet: http://www.regeringen.se/sb/d/16752/a/209637

Länk till Stens motion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Livsmedelsproduktion_H002MJ232/?text=true

Lämna ett svar