Dubbdäcken viktiga för trafiksäkerheten

 

Svar till Nils Farken (MP) i Mariestads-Tidningen 12 feb

Det är anmärkningsvärt att Miljöpartiet väljer att sätta trafiksäkerheten på spel bara för att kunna fortsätta sitt korståg emot Sveriges bilägare. Dubbdäckspartiklarnas verkliga påverkan på luftkvaliteten är dessutom svagt vetenskapligt underbyggda. I t ex Umeå och Norrköping har inga lokala dubbdäcksförbud införts, ändå sjunker partikelnivåerna. Det är alltså högst sannolikt att höga partikelhalter kan härledas till fler källor än bara dubbdäcksanvändning. Riksdagens Utredningstjänst har i en rapport betonat att även om dubbdäck river upp partiklar, är det inte nödvändigtvis de absolut farligaste. Vidare klargör utredningstjänsten att dubbdäcksförbud inte lett till några mätbara positiva hälsoeffekter och inte heller att det ur miljösynpunkt är verkningsfullt med lokala dubbdäcksförbud på vissa gator eftersom bilisterna då tenderar att åka en omväg. Det som däremot har stöd i forskningen är att olycksriskerna ökar när man inte använder dubbdäck. Risken för att dö i en trafikolycka ökar med 40 % för den som använder dubbfria däck. Dubbdäcken är därför viktiga för att upprätthålla en hög trafiksäkerhet och för att undvika långa stopp i trafiken som orsakas av hala vägbanor. Varje olycka som sker är en olycka för mycket. Om MP verkligen hade brytt sig om trafiksäkerheten i Sverige så hade man inte varit emot dubbdäck. När MP lägger förslag för försämrad trafiksäkerhet så säger vi ifrån. Vi säger nej till dubbdäcksavgifter, det gör det dyrare för bilister att använda dubbdäck och försämrar därmed trafiksäkerheten inte bara i Skaraborg men också i resten av landet.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Ulf Berg (M)
riksdagsledamot Dalarna, skatteutskottet

Lämna ett svar