MP vill göra trafiksäkerhet till en klassfråga

Miljöpartiet kräver i ett utspel att regeringen ska införa en dubbdäcksavgift på 1000 kronor per år för att minska dubbdäcksanvändningen i Sverige. Vi är kritiska till detta då dubbfria däck ökar olycksriskerna. Sverige är ett kallt och avlångt land med vinter som en naturlig årstid för oss. Sveriges Riksdag har antagit nollvisionen, som är ett ambitiöst mål om att vi ska ha noll döda i trafiken i Sverige. Det står vi helt bakom. Nollvisionen är dock ett mål som inte går att förena med minskad dubbdäcksanvändning.

Lokala dubbdäcksförbud i vissa städer i kombination med opinionsbildning mot dubbdäck får negativa konsekvenser. Inte minst för bilister som bor i städerna där dubbdäcken är förbjudna, men också för bilister i Skaraborg. När fler väljer bort dubbdäck ökar olycksriskerna på vägarna i hela landet.

Vi menar att trafiksäkerhet inte får bli en klassfråga. Vem vill ta ansvar för att familjer som har två bilar inte anser sig ha råd med dubbdäcksavgifter på 2000 kronor per år eller 8000 kronor per mandatperiod? Redan idag finns bilar med modern teknik som hjälper föraren att undvika en olycka. Men den bilist som verkligen behöver dubbdäck är dock den bilist som inte har den modernaste bilen och tekniken. Risken med dubbdäcksförbud och avgifter är att de bilister som behöver dubbdäcken allra mest tvingas välja bort dem av ekonomiska skäl.

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har studerat situationen i Oslo. Där har man infört en dubbdäcksavgift, men enligt RUT finns det inte någon utvärdering som visar att den minskade dubbdäcksanvändningen gett någon positiv hälsoeffekt. Anledningen är att det är svårt att särskilja effekterna från just dubbdäcksanvändning från andra källor som genererar samma typ och storlek på partiklar.

Det man däremot vet är att risken för att dö i en trafikolycka ökar med 40 procent för den som använder dubbfria däck. Det är viktigt att beslut om trafiksäkerhet sker på nationell nivå. Som bilist ska man självklart kunna lita på att det är samma goda trafiksäkerhet i hela Sverige. Vi behöver dubbdäck för att klara trafiksäkerheten, detta ska inte miljöpartiet få straffbeskatta.

Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Ulf Berg (M) riksdagsledamot Dalarna, skatteutskottet

Lämna ett svar