S-budget förvärrar situationen för lantbruket

 (Foto: sxc.hu)

Svar till Carina Ohlsson (S) i MT 21/1

Tack, Carina Ohlsson (s) för att du delar mina åsikter om problemen med lönsamhet och onödig byråkrati som gör det svårt att utveckla svenskt lantbruk. En hel del är gjort men mycket finns kvar att göra. Först vill jag bara understryka att regeringen jobbar hårt med att minska regelkrånglet och har tidigarelagt utbetalningarna av EU-stöd till innan årsskiftet för att underlätta likviditeten i många företag.

Vi har tagit bort skatterna på handelsgödsel och satsar på olika åtgärder inom landsbygdsprogramet för att gynna utsatta produktioner. Dieselskatterna måste hållas låga så länge rimliga alternativ saknas för att klara konkurrenskraften från utländsk matproduktion.

Men Carina Ohlsson (S), om du nu håller med mig om problembilden, varför lägger ni då förslag i riksdagen som skulle förvärra situationen för svenska bönder? Ni vill återinföra handeslgödselskatten, införa en ny lastbilskatt på fyra miljarder per år som fördyrar livsmedelstransporterna, höja bränsle- och energiskatterna mm.

Tyvärr Carina (S) så räcker det inte med att bara se problemen och säga att någon annan ska lösa det utan ni borde ju faktiskt själva visa i er budget att ni menar allvar med lantbrukspolitiken. Så även om Carina Ohlsson (S) säger sig vilja mer med svenskt lantbruk så har hon inte sitt parti med sig, och ännu mindre sina rödgröna vänner i MP och V.

Jag är bered att på bred front arbeta för bättre villkor för lantbruket och landsbygden och sträcker gärna ut en hand för långsiktiga och stabila överenskommelser, men då måste ni ju självklart ta bort era lantbruk- och landsbygdsfientliga förslag som skulle vara spiken i kistan för den svenska landsbygden och den svenska matproduktionen.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar