RATT-avdrag – så fler unga kan ta körkort

 (Foto. sxc.hu)

Allt färre unga tar körkort idag i Sverige. En del av förklaringen ligger i att man bor i större städer med utbyggd kollektivtrafik men även kostnaden för att ta körkort är avskräckande för många. Det är viktigt att ungdomar tar körkort – det ger frihet att bo överallt i Sverige, det ökar trafikkunskapen men framförallt är det ofta en förutsättning för att kunna hitta jobb.

Kostanden får inte vara den avgörande faktorn för att unga väljer att inte ta körkort. En fjärdedel av kostnaden på uppemot 20.000 kr, vilket ett körkort ofta kostar idag, är moms vilken man skulle kunna försöka sänka – några andra länder i Europa har lyckats sänka momsen på körkortsutbildningar. Man skulle också kunna möjliggöra ett körkortslån t ex via CSN, precis som för andra utbildningar. Visserligen erbjuder vissa gymnasieutbildningar som t ex fordonsprogrammet körkortsutbildning. Men kommunala skolors kärnverksamhet kan inte sägas vara körkortsutbildning – särskilt inte när vi idag har ett system med privata körskolor som fungerar väl och som har en lång och omfattande specialkompetens i att lära människor att köra bil.

Ett tredje grepp skulle därför kunna vara, vilket jag också har motionerat om i riksdagen, att införa ett avdrag för sina körkortskostnader mot arbetsinkomsten, ett RATT-avdrag. Avdraget skulle kunna utformas så att kostnaden man har för att ta körkortet kan man sedan dra av mot sin förvärvsinkomst i inkomstdeklarationen inom 5 år efter det att man tagit sitt körkort. Ett RATT-avdrag skulle göra att fler får råd att ta körkort. Därmed skulle trafiksäkerheten öka, det ökar rörligheten och flexibiliteten att välja bostadsort, och framför allt ökar ett körkort möjligheterna för ungdomar att få jobb.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar