Ge Sveriges bönder en ärlig chans!

 (Foto: sxc.hu)

Sverige är ett av de länder i Europa där det importeras mest livsmedel som andel av konsumtionen. Det är inte hållbart om svensk livsmedelsproduktion ska överleva och utvecklas, och det är inte positivt för miljön, djurproduktionen eller jobben på landsbygden. Vad är det då som har skapat denna situation –  är svenska bönder sämre på att producera livsmedel, har vi inte rätt klimat för matproduktion, har politiken gett lantbruket orimliga villkor?

Många produktionsresultat visar att svenska bönder har både en hög kunskap och är skickliga yrkesmän, och klimatet har både för- och nackdelar. Men för att kunna utvecklas och våga investera krävs en rimlig nivå av lönsamhet. När den äts upp av politiska fördyrande beslut, höga bränsle- och energiskatter, avgifter, kontroller, byråkrati, krångliga och otydliga stöd till landsbygdsverksamhet, långa handläggningstider mm så blir det ingen gynnsam utveckling för landsbygden.

Sverige har goda förutsättningar att fortsätta utveckla vår livsmedelsproduktion och att bli en exportör av livsmedel där kvalitet och smak sätts i centrum. Men då krävs en långsiktig livsmedelsproduktionsstrategi.

För det första måste arbetet med regelförenklingar för livsmedelsföretagen intensifieras. Företagare ska lägga sin tid på att utveckla sin verksamhet och sina produkter, inte på att fylla i blanketter och annat administrativt arbete.

För det andra är det bra att vi ställer krav på hur vår mat produceras, men krav som leder till extraarbete, krångel och ökade kostnader gör att vår egen produktion minskar och importen ökar, i många fall från länder där kraven är betydligt lägre. Många konsumenter vill köpa svensk mat, men ursprungsmärkningen kan vara otydlig. Det skulle därför vara positivt om handeln kan stimuleras att påskynda högre krav när det gäller ursprungsmärkning.

För det tredje bör det strävas efter lika förhållanden i konkurrensen mellan svenska och utländska bönder. Här finns en rad olika skatter, regler och lagar som det bör göras en översyn av, exempelvis byråkrati, kontrollavgifter, företagscertifiering m.m. Sverige måste också öka omvärldsbevakningen och göra en kontinuerlig jämförelse av villkor, regler och kostnader för svenska bönder så att andra länder inte springer ifrån oss. Varför fungerar matproduktionen i t ex Danmark och Tyskland bättre än här?

Svensk livsmedelsproduktion skapar jobb på landsbygden, utvecklar svenskt jordbruk och är dessutom miljösmart. Det behövs därför en översyn av svensk livsmedelsproduktion och att riksdagen utarbetar en tydlig livsmedelsproduktionsstrategi för hur Sverige ska klara av livsmedelsproduktionen i framtiden. Det är dags att ta vara på möjligheterna för fler jobb på landsbygden.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg och lantbrukare

Lämna ett svar