Skaraborgs flitigaste riksdagsledamot

Hallå där Sten Bergheden (M), du kallas för Skaraborgs flitigaste riksdagsledamot av Mariestads-Tidningen med anledning av de många riksdagsmotioner du lämnade in under 2012.

– Det är både kul och inspirerande. Flera av mina riksdagsmotioner från tidigare år har hörsammats och lett till förändringar, t ex bättre kontroll i skrotbranschen för att motverka kopparstölder och att riva upp pumplagen för att förhindra att fler bensinstationer på landsbygden lades ned. Jag hoppas att några av mina drygt 30 nya motioner också ska leda till positiva förändringar för skaraborgarna.

Vad handlar dina nya motioner om?

– Flera stycken har med bättre företagsvillkor att göra, vilket är avgörande för att svensk konkurrenskraft ska kunna utvecklas. Jag vill också att kostnaderna för att ta körkort minskar så att fler unga kan ta körkort vilket underlättar för dem att hitta jobb. En annan viktig motion handlar om fler lokala poliser och att polisen löser fler vardagsbrott genom effektivisering så att skaraborgarna känner sig trygga.

Men nu är det ett nytt år, vad kommer du att arbeta med under 2013?

– Jag är ansvarig för frågor kring vägar, fordon och yrkestrafik i riksdagens trafikutskott så det blir självfallet mycket kring detta. E20 genom Skaraborg är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat – detta arbete kommer att intensifieras under våren där det gäller att samordna Skaraborg, Västra Götaland, Trafikverket för en total utbyggnad vilket innebär att ha täta kontakter med minister och statssekreterare för att lösa detta.

Vilka andra frågor kommer du att driva under 2013?

– Konkurrenssituationen i åkeribranschen kommer att vara en stor fråga under 2013 som vi jobbar med att lösa. En annan fråga är att få fram en långsiktig livsmedelsproduktionsstrategi för Sverige, vilket jag också skrivit en motion om, så att vi tar vara på de möjligheter som finns på den svenska landsbygden.

Lämna ett svar