Positivt med fortsatt 2-års intervall för besiktning av äldre bilar

EU har hörsammat Trafikutskottet och Sveriges regerings ståndpunkter när det gäller nya regler på besiktningsintervaller och vilka fordon som ska besiktigas. Det visar också på att det i vissa frågor lönar sig att vara hårda och tuffa i förhandlingarna med EU för att få sin vilja igenom.

– Det är mycket positivt att EU har följt Trafikutskottets synpunkter på att vi även fortsättningsvis ska ha 2-års intervaller på våra gamla veteranfordon. Många entusiaster lägger ner ett mycket stort arbete på att bevara och sköta sina fordon och är mycket rädda om dem. Det är vår bestämda uppfattning att det räcker med en besiktning vartannat år av dessa fordon, säger riksdagsledamoten Sten Bergheden M-talesperson i fordonsfrågor i trafikutskottet.

Mer info här: http://www.regeringen.se/sb/d/6767/a/206547

Lämna ett svar