Länge leve RUT

(Foto: sxc.hu)

Den 4 januari har de 2736 personer som heter Rut i Västra Götalands län namnsdag. Betydelsen av Rut som ett ytterst populärt skatteavdrag för hushållsnära tjänster kan nog bara beskrivas med ett: succé. I Skaraborg var det över 7000 personer som hade använt sig av RUT-avdraget vid det senaste mättillfället år 2010 – idag är det sannolikt ännu fler.

RUT- och ROT-avdragen tillhör de mest populära och folkligt förankrade reformerna som Moderaterna och alliansregeringen har genomfört. Reformen har lett till att fler har möjlighet att få livspusslet att gå ihop samtidigt som sysselsättningen ökar. Tack vare Rut är många arbetade timmar som tidigare klassificerades som svarta numera vita – så att de som tillhandahåller hushållsnära tjänster betalar skatt och sparar till sin egen pension.  Konjunkturinstitutet har gjort bedömningen att Rut-avdraget helt enkelt betalar sig själv genom minskade bidrag och ökade skatteintäkter.

Detta styrks bland annat av den rapport som Företagarna presenterade under 2011, som visar att RUT och ROT-avdragen bidragit till minst 24 000 nya heltidsjobb. RUT-avdraget har även lett till många nya tjänsteföretag, varav åtskilliga startats och drivs av kvinnor och utrikes födda. Grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden har på detta sätt fått en lägre tröskel in på arbetsmarknaden. Det bästa vore givetvis att alla hade tid att tvätta, städa och hjälpa barnen med läxorna. I verkligheten har många föräldrar svårt att hinna hjälpa sina barn med skolarbetet. Det handlar oftast om tidsbrist och fler barn som ska ha hjälp samtidigt m.m. Vi välkomnar att fler barn nu kan erbjudas hjälp med läxläsning och tror att avdraget kan erbjuda fler unga större kunskap och högre utbildningsnivå.

Skatteverkets siffror visar att 7 av 10 som gör RUT-avdrag har inkomster under 32.000 i månaden. Mest tjänster köper barnfamiljer med två eller fler barn samt personer äldre än 85 år, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). De allra flesta önskar sig hjälp med att putsa fönster, måla om huset eller få tid att umgås med sina barn.

RUT underlättar vardagen och hjälper människor att få ihop livspusslet. Svarta jobb blir vita och fler människor får möjlighet till egen försörjning. Som moderater säger vi hurra för Rut alla dagar, men lite extra just den 4:e januari!

Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg
Jenny Petersson (M) riksdagsledamot Halland

Lämna ett svar