Omvänd moms i skrotbranschen för att få slut på kopparstölderna i Skaraborg

Med de senaste årens höga metallpriser har kopparstölderna ökat i Västsverige och drabbat särskilt järnvägar men också kyrkor, företag och privatpersoner. Bara de senaste månaderna har koppartak och stuprör stulits på kyrkor i Skara-trakten, villaägare i Skaraborg har blivit av med kopparföremål från sina trädgårdar och miltals med kopparkabel har stulits på järnvägen mellan Töreboda och Skövde.

Det är betydande ekonomiska värden som går till spillo, för järnvägen totalt handlar det om minst 100 miljoner kronor om året och det orsakar även stora förseningar i tågtrafiken genom Skaraborg. Dessutom förstörs våra kulturföremål. Momsfusket i samband med handel av metallskrot beräknas därtill orsaka ett skattebortfall på ca 500 miljoner kr per år. Brist på kontroller och uppgiftskrav i skrotbranschen har gjort det relativt enkelt att göra sig av med stulet koppar trots att det är olagligt att köpa stöldgods. Därför lämnade jag förra året in en motion till riksdagen om bättre kontroll inom skrotbranschen.

Det är därför högst angeläget att det den 1 januari 2013 införs omvänd moms i just skrotbranschen, vilket innebär att den som köper t ex koppar ska redovisa och betala momsen, och inte säljaren. Omvänd moms medför större transparens i branschen och försvårar för oseriösa säljare att göra sig av med stulet gods. Dessutom visar erfarenheter från andra branscher där omvänd moms införts på att momsfusket har kunnat motverkas.

Det är glädjande att min riksdagsmotion hörsammats och mycket positivt att samhället nu kan ta i med hårdhandskarna mot denna brottslighet så att kopparstölderna och skadorna runt dessa stölder kan minimeras.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar