Oppositionens kilometerskatt skadar företagen i Skaraborg

  (Foto: sxc.hu)

Förvisso finns det många punkter som de tre rödgröna partierna skiljer sig på i sina budgetar, med ett undantag: införande av kilometerskatt för tunga fordon. Genom att straffbeskatta vägtransporter drabbas inte bara åkeriföretag utan i längden också alla andra företag som industri, lantbrukare och handel. Detta är särskilt allvarligt i en exportberoende ekonomi som Sveriges och i ett land med långa avstånd.

Oppositionens kilometerskatt som ger svenska företag en ökad kostnad med 4 miljarder årligen skulle försämra konkurrenskraften särskilt för företag på landsbygden där vägtransporter ofta är det enda alternativet. Det finns ingen järnväg ut i skogen eller till landets lantbrukare. Bara skogsindustrin beräknar att kilometerskatten skulle medföra 700 miljoner kronor i ökade transportkostnader varje år.

Ironiskt nog så har Socialdemokraterna bl a att talat om att undanta skogsnäringen från kilometerskatt. (S) inser alltså de negativa följderna av att införa kilometerskatt men väljer nu att föreslå det ändå. Tror oppositionen på allvar att kraftigt ökade kostnader och skatter skapar jobb och tillväxt bland företag på landsbygden?

Vi i Alliansen satsar på landsbygden: landsbygdsprogrammet omfattar idag 35 miljarder kronor, vi satsar på Matlandet Sverige och på skogens potential för jobb och tillväxt och på lägre arbetsgivaravgifter. Stöden för biogas och solceller förlängs, samtidigt som över 1 miljard satsas på utbyggnad av bredband på landsbygden. Vi fortsätter dessutom med investeraravdrag för att öka tillgången på kapital i växande företag, med förkortade handläggningstider för företagsärenden vid myndigheter, med halverad bolagsskatt och förenklade skatteregler för småföretag. Därtill satsar vi 522 miljarder i vår infrastrukturproposition på drift och underhåll av befintlig infrastruktur samt nyinvesteringar – mycket av det kommer landsbygden till del.

I samhällen utanför storstäderna, på vägarna, i skogen och i lantbruket finns många arbetstillfällen och växande företag. Vi vill att denna utveckling förstärks och motsätter oss därför oppositionens kilometerskatt som skulle försvaga konkurrenskraften bland alla typer av företag på landsbygden och i övriga Sverige.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar