Skaraborgs flitigaste borgerlige riksdagsmotionär 2012 – motioner som gör skillnad: flera av Stens motioner från 2011 har redan lett till förändringar

Totalt handlar det för 2012 om 33 motioner som berör allt från fler lokala poliser och ökade satsningar på turism i Skaraborg till vattennivån i Vänern och bättre villkor för landsbygdsföretagare och jägare.

– Redan till årsskiftet kommer nya regler i skrotbranschen som min motion från förra året om bättre kontroll i skrotbranschen för att motverka kopparstölder bidragit till. Och i förra veckan kom besked från regeringen om att handläggningstiderna vid myndigheter för företagsärenden ska minskas, vilket jag också hade en motion om förra året, säger Sten Bergheden (M).

– Det är glädjande att flera av mina tidigare motioner hörsammats och nu leder till förbättringar, jag tänker fortsätta arbeta för att mina nya motioner också ska ge resultat. Det är viktigt att se människors vardagsproblem, skapa bättre villkor för våra företag, öka möjligheterna för unga att hitta jobb i Skaraborg och att vi får en effektivare och mer lokal polis, avslutar Sten Bergheden (M).

Stens alla motioner finns att läsa här:
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Bergheden-Sten-0828721176319/

Lämna ett svar