Bättre villkor behövs för jägarkåren

(Foto: sxc.hu)

Den svenska jägarkåren har många uppdrag från samhället att sköta viltvården så som att bibehålla lagom stora viltstammar, minska skador, eftersöka trafikskadat vilt, dokumentera sjukdomar, hantera kött m.m. Det innebär att jägarkåren har ett stort ansvar och ett stort förtroende att sköta detta vilket också görs på ett mycket bra sätt.

Dessvärre fungerar det inte alltid lika bra från samhällets sida: handläggningstiderna för vapenlicenser är långa, erfarna och skötsamma jägare får bara ha ett begränsat antal vapen och det finns uppgifter i det svenska vapenregistret som inte stämmer och riskerar att drabba skötsamma vapenägare. Jag har därför lämnat in motioner till Sveriges riksdag om just kortare handläggningstider, utökad vapengarderob och ett korrekt vapenregister.

Långa väntetider hos polisen för att få vapenlicens rimmar illa med att samhället i sin tur kräver att jägarkåren ska sköta viltvården, detta är ett problem särskilt i Skaraborg och Västra Götaland. Detta försvårar det för jägarna att skaffa de vapen som är nödvändiga för de olika djurarterna vi har i vårt land och de vapen som behövs i träningsskytte för att klara kompetensen. Handläggningstiderna för att få vapenlicens bör därför minskas till max 1 vecka när jägarexamen är uppfylld och förvaringsfrågan är löst, och inga övriga oklarheter finns.

Idag är vapengarderoben begränsad till 6 vapen, vilket kan hindra jägare att skaffa rätt vapen till de olika jakttillfällena och till de olika viltarterna. De jägare som har avlagt jägarexamen och innehaft den under 5 år utan anmärkningar borde med automatik kunna få skaffa fler vapen om bara förvaringsfrågan är löst. Jag föreslår därför att erfarna jägare bör kunna utöka sin vapengarderob upp till 10 vapen.

Därtill ifrågasätts ofta jägarnas vapenförvaring, trots att just jaktvapen har en marginell förekomst i den kriminella världen. Detta samtidigt som det svenska vapenregistret tyvärr dras med en del fel, som riskerar att drabba skötsamma vapenägare. Det bör därför göras en översyn av vapenregistret så att polisens uppgifter stämmer och inte drabbar skötsamma vapenägare med godkända tillstånd.

Svenska jägare ska kunna syssla med det som de är duktiga på nämligen att sköta landets viltvård och hålla balans i våra viltarter. Då måste handläggningstider för vapenlicens kortas ned betydligt och erfarna jägare bör kunna utöka sin vapengarderob.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg och jägare

Lämna ett svar