Miljöpartiet tillintetgör landsbygden!

(Foto: sxc.hu)

Miljöpartiets skuggbudget är skrämmande läsning för alla som bor utanför storstäderna. Det handlar om sammanlagt 50 miljarder kronor i skatt för de närmaste åren som ska tas från oss på landsbygden och de som är tvungna att resa i form av bl a kilometerskatt på lastbilar, höjd bensinskatt, återinförd handelsgödselskatt och flygskatt.

Det verkar som MP har en dold agenda för att straffa ut den svenska landsbygden. Inte nog med att MP vill kraftigt fördyra transporter av varor genom kilometerskatt och införa nya pålagor på svenskt jordbruk så ska bensinpriset höjas med 70 öre litern.

70 öre mer per liter bensin kommer att göra livet utanför storstäderna betydligt svårare och dyrare för unga, barnfamiljer och pensionärer. Människor som bor på landsbygden använder inte bilen för att vi är lata utanför för att vi inte har några alternativ. Men MP verkar tro att det finns tunnelbana och pendeltåg över hela landet – det är en verklighetsfrånvarande bild. MP:s politik är ett hot mot landsbygdens överlevnad och i längden ett hot mot hela Sveriges utveckling. Miljöpartiet har bestämt sig för att gynna storstäderna i sina satsningar och låter landsbygden stå för notan.

Istället för att straffbeskatta landsbygdsbor och företagare i mindre samhällen samt slå ut gröna näringar som skog, lantbruk och förnybar energiframställning vill vi moderater arbeta för att öka den svenska livsmedelsproduktionen, satsa på förbättringar av vägnätet och ge landsbygden bättre förutsättningar att utvecklas. Alliansen vill att hela Sverige ska växa och inte bara våra storstäder, och vi är starkt emot att straffbeskatta människor bara för att de väljer att leva utanför storstäderna.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Jan R Andersson (M)
Riksdagsledamot Kalmar län

Lämna ett svar