E 20 fyrfilsväg med Alliansen

(Foto: sxc.hu)

Svar till M Green (S) MT den 20 september

Alliansregeringen presenterar nu ytterligare en utbyggnad av E 20 till fyrfilsväg. Sträckan Vårgårda-Vara lyfts in i nuvarande plan och tidigareläggs för att öka trafiksäkerheten samt ge kortare restider. Detta är efterlängtat av många. En förstärkning som många kommuner, företag och skaraborgare jobbat hårt för.

Socialdemokraterna har suttit vid makten under alla decennier i överskådlig tid. Inte alltid, men nästan. Trots det, ropar Monica Green (S) högt över att andra ska göra det socialdemokraterna länge ropat efter. Vi är inte längre förvånade men det är alltför symptomatiskt för socialdemokratisk politik.

Alla fyra allianspartierna, M, FP, C och KD är överens om och jobbar för fortsatt utbyggnad av infrastrukturen för fler jobb och stärka landsbygden. Vi är alla överens om att E 20 behöver byggas ut till fyrfilsväg och därför jobbar vi steg för steg mot det målet samt finansierar det fullt ut! S lämnade över en infrastrukturplan, med många spadar i jorden men ingen finansiering. Av många inblandade inte minst på ansvariga myndigheter kallas detta de socialdemokratiska luftslotten.

Alliansregeringen har haft väljarnas förtroende att leda Sverige in i framtiden i sex år nu. Vart och ett av de åren jobbar vi via budget, regleringsbrev, planer, med mera för att förstärka målbilden som vi är överens om och steg för steg betar vi av det med full finansiering. Det kanske är för politiskt ärligt ! Men inte en förberedelse fanns för att luftslotten skulle kunna förverkligas. Istället får alliansregeringen göra jobbet nu!

För att göra E 20 till fyrfilig väg behövs kommunernas och regionens stöd. Kommuner na stödjer och stöttar regeringen. Monica Green, (S), V MP, tvekar i regionen, trots att regionfullmäktige 2009 lade fast vikten av E 20 till fyrfilsväg. Låt er inte luras. Monica Green (S) känner väl till beslutsprocessen och att ropa på andra att göra jobbet, håller inte. I stället för att ropa på oss, kroka arm med oss S och lev upp till regionfullmäktiges beslut 2009 och jobba fullt ut för E 20 till fyrfilsväg. Det gör vi i alliansen fortsatt igår, idag och imorgon. Eniga för att stärka Skaraborgs konkurrenskraft!

ALLIANSRIKSDAGSLEDAMÖTER SKARABORG

Cecilia Widegren (M)
Christer Winbäck (FP)
Ulrika Carlsson (C)
Annika Eclund (KD)
Sten Bergheden (M)
Lars Elinderson (M)

Lämna ett svar