Pensionerna höjs nästa år

(Foto: sxc.hu)

En pensionär med inkomstpension får 2013 sin pension höjd med 4,1 %. Det är den högsta reala ökningen av inkomstpensionen någonsin. I praktiken innebär det för en pensionär med en pension på 12.000 kr i månaden en höjning med 492 kronor i månaden.
Detta sedan alliansregeringen häromdagen fastställde flera olika index som inkomstindex och prisbasbeloppet som bl a påverkar pensionen. Det förhöjda prisbasbeloppet påverkar garantinivån för en ogift pensionär, som född 1938 eller senare, blir 89 kr mer i månaden jämfört med i år.
Alliansregeringen har sedan tidigare sänkt skatten på pension med sammanlagt 12,8 miljarder kr. Det är glädjande att pensionärer i Sverige till skillnad från de i andra europeiska länder har mer över i plånboken trots finans- och skuldkriser.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar