Bygg för framtiden, satsa på utbyggd E20 genom Skaraborg och elektrifiering

(Foto: sxc.hu)

E20 som den ser ut idag är inte bara ”Dödens väg”, trafikfarlig, utan också en kraftig nackdel för Skaraborgs och Sveriges näringsliv i sin konkurrens att växa och utvecklas. Alla är överens om att bygga ut E20 till minst 2+2-väg, utom Miljöpartiet som försöker begränsa vägtrafiken med näbbar och klor. Dessvärre styr MP också över beslutet om hur prioriteringar av vägar och järnvägar i Västsverige ska se ut, och hotar att avbryta samarbetet med (S) och fälla den politiska majoriteten i regionen om de inte får som de vill. En utebliven utbyggnad av E20 riskerar att företag flyttar, tillväxten sjunker, olyckorna ökar och investeringar hamnar på andra platser i Sverige – och Skaraborg och Västsverige sitter kvar med svartepetter och MP.

Idag pågår försök i Norrland med elektrifiering av vägar för godstransporter av järnmalm där både Volvo och Scania är involverade. E20 genom Skaraborg har möjligheten att vid en utbyggnad kunna förprospektera och planera för en elektrifierad motorväg. Vi skulle bli först i landet och bland de första i världen med en omfattande satsning på elektrifierad motorväg – det är inte bara miljövänligt utan en utbyggnad skulle leda till högre trafiksäkerhet och bättre kommunikationer för företag och människor i Skaraborg. Varför är MP emot en miljövänlig möjlig elektrifiering av E20?

Men i kampen med andra regioner i landet om var infrastruktursatsningar bör göras har Västra Götalands-regionen närmast lämnat walk-over. Socialdemokraterna vägrar följa regionfullmäktigebeslut från 2009 om fyrfältsväg för E20 – trots att beslutet stöds av partier som företräder en klar majoritet av Skaraborgs väljare. Allt för att blidka Miljöpartiet och kunna hänga kvar vid makten. Kommuner och kommunförbund i Skaraborg har krävt minst fyrfältsväg, näringslivet i Västsverige har gjort detsamma. Det är i stort sett bara S i regionen ihop med MP som är emot.

Det är dags att blicka framåt och se möjligheterna och inte problemen. Vägtransporter kommer att finnas även i framtiden – MP:s våta dröm om en bilfri värld lär inte slå in däremot kommer andra bränslen och lösningar att utvecklas i framtiden. Därför bör vi göra det bästa ur miljösynvinkel, för trafiksäkerheten och för näringsliv och människor i Skaraborg. Bygg ut E 20 till 2+2 motorväg och se till att det samtidigt planeras för en elektrifiering av vägen – det skulle lyfta upp Skaraborg och Västsverige överst på utvecklings- och miljökartan. Varför säger MP nej till framtiden och elektrifierade, miljövänliga och trafiksäkra vägar?

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar