Tillbaka till flumskolan, MP?

(Foto: sxc.hu)

I dagarna återvänder många av Skaraborgs elever till skolbänken. Och lagom till dess har Miljöpartiet föreslagit att skolkande elever bör få behålla sitt studiebidrag. Det skulle vara ett kliv tillbaka till en kravlös flumskola som inte gynnar någon elev. Vad är nästa steg om skolan slutar ställa krav på närvaro – inga läxor, inga betyg, inga kunskapskrav?
Är inte skola, kunskap och närvaro viktigt för Miljöpartiet? Vad sänder det för signaler till våra ungdomar med MP-förslag med att du får ut pengar oavsett om du är i skolan eller inte?
Det finns självfallet olika anledningar till att elever börjar skolka, det kan handla om t ex mobbing eller ointresse. Dessa elever kan självklart behöva extra mycket stöd och hjälp från sina lärare för att lyckas, men för att få det är det ju viktigt att eleven kommer till skolan. Det som börjar som några timmars skolk leder ofta till mer långvarig frånvaro, och därefter riskeras skolavhopp och sen arbetslöshet och i värsta fall kriminalitet. Att acceptera skolk som Miljöpartiet vill är inte rätt signal att skicka till unga.
En skola som accepterar att unga inte kommer till lektionerna och ändå får ut studiebidrag gynnar varken eleverna i skolan idag eller deras förberedelser för framtida arbetsplatser. Det är därför bra att alliansregeringen infört skolk i betyget och att rutinerna har skärpts vad gäller ogiltig frånvaro och utbetalning av studiebidrag. Det finns inga arbetsplatser där anställda kan komma och gå som de vill, detsamma bör ju självklart gälla även i skolan.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar