Vardagsbrottsligheten måste prioriteras

(Foto: sxc.hu)

Enligt en rapport från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har uppklarningsprocenten för bostadsinbrott i Sverige där en gärningsman kan bindas till brottet (personuppklarade brott) legat runt 4 % de senaste åren. I våra nordiska grannländer är uppklarningsprocenten högre, även om bostadsinbrott definieras något olika länderna emellan. Tar man däremot med de tekniskt uppklarade brott i Sverige, dvs där misstänkt person inte finns eller fallet lagts ned, så ökar uppklarningsprocenten, men dessa brott är ju i realiteten inte uppklarade utan nedlagda.

För den som blivit utsatt för inbrott i hemmet hjälper det inte mycket med ett tekniskt uppklarat brott. Dessvärre är detta toppen av ett isberg. Trots mer resurser till rättsväsendet och drygt 3000 nya poliser de senaste åren så ligger andelen personuppklarade brott på ungefär samma nivåer sedan 2006. Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) trygghetsundersökning 2011 uppvisar heller inga nämnvärda förbättringar de senaste åren, nästan var fjärde person i Sverige utsattes för brott under 2010 och brottsutsatta personer uppger lägre förtroende för rättsväsendet och dess förmåga att utföra sina arbetsuppgifter.

Det är oacceptabelt att otrygghet och brottslighet är växande samhällsproblem i ett av världens mest utvecklade länder där vi dessutom betalar hög skatt. Mer resurser har tillförts rättsväsendet sen 2006, men mer lär behövas för att stoppa den negativa utvecklingen och för att hänga med i befolkningsökningen. Men brotten blir mer komplicerade och svårare och mer tidskrävande att utreda. Det handlar alltså också om effektivitet, nya arbetssätt, ökad kunskap och ny teknik, och inte bara om mer resurser.

Polisorganisationskommitténs betänkande föreslår att de 21 regionala polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen blir till en myndighet. Det kan bidra det till att skapa en effektivare polis och en tydligare styrning centralt. Oavsett hur man organiserar sig så är det viktigt med lokalkännedom, vi behöver fler poliser som kan sitt område och jobbar mer lokalt för att klara upp vardagsbrotten. Det är bra att regeringen tillsatt en utredning för att se över straffen vid bostadsinbrott och bluffakturor, och om möjlighet att portförbjuda snattare. Men utredningen ska ta 1,5 år, den behöver bli klar betydligt tidigare.

Om man utsätts för brott ska det inte kännas meningslöst att anmäla det. Rättväsendet måste få en tydligare prioritering av statsmakterna och bli effektivare för att lösa vardagsbrottsligheten som drabbar vanliga människor och företag.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar