Effektivare vägtransporter i framtiden

Svar till Mats Karlsson i MT 3 juli

Redan idag är Sverige ett av de länder i Europa där mest gods transporteras på järnväg, vi ligger alltså långt före många andra länder i denna fråga. Svårigheterna ligger i att på kortare sträckor och i glesbygd är inte järnvägen ett rimligt alternativ för de allra flesta transportköpare, och 90 % av allt gods som körs under 30 mil sker med lastbil. Här är det därför viktigt att vi jobbar aktivt med att de transporter som är nödvändiga på väg blir så effektiva och energisnåla som möjligt.
Längre och tyngre lastbilar som har testats inom ETT-projektet i Norrland visar inte på ökat vägslitage eller andra negativa effekter, men däremot på minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp med ca 20% och på sänkta transportkostnader. Detta borde även lastbilsmotståndare som Mats Karlsson tycka är positivt.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot, M-talesperson vägfrågor Trafikutskottet

Lämna ett svar