Seminarium om längre och tyngre lastbilar

Skogsindustrin bjöd in till seminarium om de flertal försök i Sverige där längre och tyngre lastbilar kört inom skogsindustrin med mycket positiva resultat: mindre bränsleförbrukning, mindre utsläpp, lägre transportkostnader mm.

– Längre och tyngre lastbilar bidrar både till en bättre miljö men ökar och säkrar konkurrenskraften för våra svenska företag. Försöken har gjorts tillsammans med Sveriges två stora lastbilstillverkare, Volvo och Scania, och skogsindustrin med mycket goda resultat.

– Nu är det viktigt att vi går vidare och tittar på var vi kan köra med längre och tyngre lastbilar på andra håll i Sverige. Det stärker svensk konkurrenskraft. Dessvärre är inte MP med på detta, utan satsar istället på att förbjuda lastbilstransporter vare sig de är miljövänligare än tidigare eller inte.

Lämna ett svar