Seminarium om godstransporter hos Bil Sweden


Johan Lindström Sveriges Åkeriföretag, Anders Ygeman (S), Sten Bergheden (M), Per Kågeson professor KTH, Lena Erixon tf generaldirektör Trafikverket

Debatt om hur godstransporter på väg, järnväg och sjöfart kompletterar varandra snarare än konkurrerar.

– Alla transportslag måste ses som lika viktiga för att hålla ihop samhället och för goda logistikflöden som bidrar till vår konkurrenskraft. Både människor och företag är beroende av samtliga trafikslag.

– Sverige ligger i världsklass vad gäller att utveckla miljövänliga transporter, och andelen förnybar energi i transportsektorn ökar. Sverige har två av världens största lastbilstillverkare och vi måste både genom forskning och utveckling bidrar till deras fortsatta tillväxt och jobb i Sverige. Ett sådant exempel är forskning och tester kring trådtradare och elektrifierade motorvägar.

Lämna ett svar