Studiebesök hos landsbygdsföretagare på Gotland

En levande landsbygd är nyckeln för att kunna bo och verka i hela Sverige. I arbetet med att utveckla Moderaternas landsbygdspolitik genomförde EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt, riksdagsledamot Sten Bergheden och regionpolitiker Joachim Grundin en rad besök hos landsbygdsföretagare på Gotland.

Besöken gjordes bl a på Kvie gård i Ekeby har ställt om från grisgård till att tillverka delikatesser och självrengörande golv för djur, och på Stora Tolby gård som säljer grönsaker i hela Sverige.

– Den svenska livsmedelsproduktionen och dess sidoverksamheter utgör idag en stor del av arbetstillfällena på landsbygden och potentialen för en högre sysselsättning är stor. Det är viktigt att villkoren för att driva företag på landsbygden förbättras, och att vi därför lyssnar in hur företagare upplever situationen och tar det med oss i vårt fortsatta arbete, säger Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar