Fokus på trafikfrågor under årets Almedalsvecka

(Foto: sxc.hu)

Seminarium om att tillåta längre lastbilar i Sverige, testprojekt har genomförts i Norrland och ett nytt är på gång mellan Malmö oc Göteborg. Idag tillåts maxlängd 24 meter och maxlast 60 ton, men Sverige bör se över att tillåta upp till 30 meter med en maxlast på 90 ton på de sträckor där det passar. Längre lastbilar sänker bränslekostnaderna med 20-25 procent, minskar transportkostanderna för företagen och bidrar till högre trafiksäkerhet.

Debatt på ett seminarium om sambandet mellan vägtransporter och järnvägstransporter, godsflöden och effektiva transporter. Seminarium om E20 och Västra stambanan står också på schemat samt en debatt om däck och trafiksäkerhet.

Därtill blir det studiebesök hos lokala livsmedelsproducenter tillsammans med Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt som ett led i att skapa diskussion och utveckla politiken så att Sveriges matproducenter får bättre villkor.

 

Lämna ett svar