Varför säger Miljöpartiet nej till lägre utsläpp?

(Foto: sxc.hu)

Sveriges klimatutsläpp har sen 1990 minskat med ca 9 % samtidigt som Sveriges BNP under samma period ökat med över 50 %. Det visar att miljö och tillväxt inte behöver stå i motsats. Men vi har långt kvar till våra högt ställda klimatmål och därför driver Alliansen en ambitiös energi- och klimatpolitik.

Sverige har idag en närmast fossilfri el- och värmeproduktion som bidrar till våra relativt låga utsläpp. Men fordonsflottan är till stor del beroende av fossila drivmedel och av våra utsläpp av växthusgaser kommer nära 1/3 från inrikes transporter. Att minska utsläppen från transportsektorn och ställa om fordonsparken är mycket angeläget.

Sedan 2006 har mycket positivt skett. Alliansen har genomfört rekordstora järnvägsinvesteringar och vi driver en politik som moderniserar fordonsflottan. Innan 2006 var antalet registrerade miljöbilar få. 2011 var 38 % av alla nyregistrerade bilar miljöbilar. Idag rullar över 475 000 miljöbilar på våra vägar. Genom införandet av kvotplikt kommer dessutom andelen förnybara bränslen öka och koldioxidutsläppen minska. Vår politik gör skillnad.

Även vad gäller de tunga vägtransporterna har det hänt mycket tack vare bl a bättre motorer, ökad kunskap och stort engagemang från åkeribranschen. Sverige tillåter längre och tyngre fordon än de flesta övriga EU-länder, det gör att vi kan transportera gods med en lägre miljöbelastning per transporterat ton. Märkligt nog motsätter sig Miljöpartiet detta och motionerar i riksdagen om att förbjuda lastbilar som är längre än 18 meter. Varför? Jo, MP vill bekämpa enskilda transportslag och genom att förbjuda längre och mer effektiva transporter hoppas de kunna försvaga vägtransporternas konkurrenskraft.

Vi moderater vill bekämpa utsläppen istället för enskilda transportslag. Därför säger vi nej till kilometerskatt och vi är positiva till transportlösningar som medför lägre utsläpp t ex genom att tillåta längre fordon. Vi ser gärna att godstransporter flyttas från väg till järnväg men många transporter är omöjliga att lägga på järnväg, därför är effektivare vägtransporter med lägre miljöpåverkan viktiga.

Istället för att förbjuda längre fordon bör vi undersöka möjligheten att, för vissa typer av transporter och på lämpliga sträckor, tillåta längre fordon än i dag. Med det s.k. ETT-projektet (En Trave Till) förlängs timmerbilar för att lasta 50 % mer än traditionella fordon, vilket har gett 20-25 % lägre utsläpp. Detta och liknande initiativ avvisar MP och säger alltså nej till lägre utsläpp. Det är inte seriöst. En seriös klimatpolitik går ut på att bekämpa utsläpp och leverera resultat – det kommer Alliansen fortsätta att göra.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, talesperson fordonsfrågor, Trafikutskottet

Johan Hultberg (M)
Riksdagsledamot Kronoberg, Miljö- och jordbruksutskottet

Lämna ett svar