Studiebesök i Helsingborgs hamn

Moderaternas trafikkommitté på plats i Helsingborg för att få information om hur man vill bygga ihop Danmark och Sverige via ytterligare en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.  HH-förbindelsen kan finansieras med medfinansieringslösningar och avgifter, och skulle vara en lönsam affär på sikt för både Sverige som helhet men också Helsingborgområdet och Skåne i synnerhet. På detta sätt skulle lastbilar och tåg till och från Sverige få ytterligare en värdefull förbindelse ner till kontinenten. Ett mycket intressant besök och att på plats se hur man tänt sig detta.

Lämna ett svar