Sms:a i bilen är olagligt redan idag

(Foto: sxc.hu)

Första paragrafen i Lagen om straff för vissa trafikbrott säger redan idag att det är förbjudet att ägna sig åt annat än att köra bil i bilen, Det är olagligt att syssla med saker som påverkar trafiksäkerheten negativt och kan leda till olyckor. Vid en olycka utreds orsaken och är det bristande uppmärksamhet pga annan verksamhet i bilen som t ex sms:ande och det kan bevisas så blir man fälld för detta. Trots detta pågår en diskussion, inte minst från oppositionens sida, om att införa ett särskilt sms-förbud i bil.

Separata förbud mot att t ex använda mobilen i bilen i andra länder har enligt utredningar inte minskat vare sig mobilanvändandet eller olycksriskerna. I Sverige har Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) utredning understrukit att mobilförbud inte fungerar i längden, istället är det teknikneutralitet och smartare utformade hjälpmedel som är lösningen (röststyrd telefon, sladdlös handsfree etc). Trafikfarligt beteendemönster handlar mer om information och attityder i bilkörningen än om verkningslös lagstiftning.

Inte nog med att det redan idag är förbjudet att ägna sig åt annat än att just köra bilen, så skulle lagar för allt som sker i en bil göra det mycket svårt för lagstiftaren att hänga med. Då skulle det behövas förbud mot exempelvis att röra GPS:en, äta glass, dricka en klunk kaffe, ta upp nappen till barnet, ändra radiokanal, tala med medpassagerare mm. Listan skulle kunna göras ännu längre. Sunt förnuft bör sättas framför klumpig detaljlagstiftning.

Det behövs istället mer information och utbildningar om faran med att inte vara tillräckligt uppmärksam på trafiken och trafikmiljön när man kör bil, ett ögonblicks ouppmärksamhet kan få förödande konsekvenser. Men vi kan avsluta diskussionen om separata lagar för varje enskild händelse i bilen, trafikfarligt beteende i bilen är redan förbjudet.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar