Ge företagare snabbare besked

(Foto: sxc.hu)

Svenska företag upplever idag ofta att de får vänta länge på besked eller beslut trots att de lämnat in handlingar och ansökningar i tid. Detta kan leda till både frustration och irritation, men riskerar dessutom att avskräcka människor från att starta eget eller utveckla sina befintliga företag.
Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och då är det inte rimligt att behöva vänta på svar eller beslut oskäligt lång tid. Företag är ålagda att sköta sina betalningar, svar, skatter, kontroller m.m. inom angiven tid. Något de flesta klarar mycket bra men om man inte gör det blir det straff i form av avgifter eller avslag på för sent inkomna handlingar. Men om Sverige långsiktigt ska klara att utvecklas och så att fler företagare vågar starta och växa är det viktigt att även beslutsfattare och myndigheter hänger med i utvecklingen och ett högre samhällstempo.
Flertalet kommuner försöker ge garanti på att de ska svara inom en viss tid, vilket är bra. Men så ser det definitivt inte ut överallt – kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter måste bli bättre på att ge service till samhället och företagen. Tyvärr har alldeles för många beslut och besked legat och väntat ett till två år och ibland mer pga att man har bytt tjänsteman, semester, sjukdom, personalbrist m.m. Sådana missöden kan inträffa, men det är oacceptabelt för de personer eller de företag som sitter och väntar på ett avgörande beslut för sin verksamhet. Här måste samhället bli mycket bättre på att planera sin verksamhet så att man kan klara att leverera trots oplanerade personalförändringar.
En rimlig väntetid borde vara högst två månader för beslut, då kan även mer komplicerade fall klaras av. Det skulle vara positivt om fler myndigheter och beslutsfattare inför någon form av tidsgräns och kvalitetsstämpel på hur lång tid ett ärende får ta och anpassar sitt arbetssätt efter detta.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar