Stabil och prisvärd el behövs för hushåll

(Foto: sxc.hu)

Svar till Rune Jakobsson i MT 30 maj

Svenska hushåll och företag behöver stabil och prisvärd el, något som förnyelsebara källor i dag inte kan garantera. Kärnkraften motsvarar nästan hälften av Sveriges elproduktion, och är stabil, prisvänlig och klimatvänlig. Men våra kärnkraftverk närmar sig slutet av sin livstid, därför är det angeläget att få till en energiöverenskommelse som sätter Sveriges bästa före partipolitiska strategier.
Stora delar av svensk industri vill bygga ut kärnkraften, men kraftföretagen vågar inte investera i ny kärnkraft så länge Socialdemokraterna inte ger klara besked i frågan. En näringspolitik med fokus på basindustrin och företagens villkor har S nu bytt bort då man inte vågar gå emot MP och V. En avveckling av kärnkraften skulle äventyra svenska företag och jobb och riskera att elpriserna skjuter i höjden. Det skulle leda till behov av import av el från smutsiga fossila bränslen.
Sverige behöver fler partier som vågar ta ansvar för vår framtida eltillförsel, våra företag och våra jobb.

STEN BERGHEDEN (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar