Debatt på Sveriges åkeriföretags årsmöte

Debatt och diskussion med Leif Pettersson (S) på Sveriges åkeriföretags årsmöte om trafikutskottets utredning om konkurrenssistuationen i åkerinäringen, straffvärden på trafikbrott, klampning, cabotagetransporter, beställaransvar, myndighetssamverkan mm

Lämna ett svar