Löfven (s)viker jobben och elförsörjningen

Sverige har en miljövänlig elproduktion där vatten-kraft och kärnkraft står för nästan hälften var, tillsammans med en växande andel från förnyelsebara källor. Hushåll och före-tag är i behov av en stabil eltillförsel till rimliga priser.  Alliansen står för en långsiktig energipolitik med en trygg och klimatvänlig energiförsörjning där befintlig kärnkraft kan förnyas samtidigt som vi satsar på förnyelsebara energikällor.

För bara några månader sen när Stefan Löfven var Metall-ordförande menade han att en avveckling av kärnkraften skulle få negativa konsekvenser för landets konkurrenskraft, för jobben och för välfärden. Det stämmer fortfarande, men dessvärre har Löfven nu i egenskap av S-partiledare svängt i en av de viktigaste frågorna för jobben och välfärden – socialdemokraterna har nämligen tagit ett kongressbeslut på att avveckla kär nkraften.

Men det finns inga realistiska alternativ till kärnkraften utan att det skadar klimat, elpris och vår elproduktion. Som bekant blåser det inte varje dag – avvecklad kärnkraft i Sverige kan inte ersättas med vind-kraft då den alltid kräver stabil reglerkraft. Utan kärnkraften skulle Sverige få importera el från kolkraftverk i Danmark eller Tyskland alternativt rysk gas. Socialdemokraternas energipolitik skulle ta Sverige bakåt i tiden till smutsiga fossila bränslen och en osäker eltillförsel. Detta var tydligt även för Löfven innan han blev partiledare. Det är inte att ta ansvar för jobben, välfärden och framtidens energipolitik.

Innan var det viktigt för Löfven att värna svenska arbetstillfällen genom att behålla och utveckla kärnkraften, men det är det tydligen inte längre. Socialdemokraterna sviker nu jobben, industrin och svenska hushåll och tänker gå vänsterut i energifrågan. Att en fd fackordförande är beredd att offra svenska jobb och leda Sverige in i en energikris med elprischocker mot bättre vetande är högst anmärkningsvärt.

Alliansen har enats om en långsiktig energiöverenskommelse vilket inne-bär en stabil energiproduktion där kärnkraften är en naturlig pusselbit. Många företag och dess anställda hade nog hoppats på att även socialdemokraterna under Löfven skulle ställa upp på detta, men det är idag partiet som styr Löfven. Det är dags att Löfven börjar leda sitt parti framåt, istället för att partiet leder honom och utvecklingen bakåt.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar