Besök på Lärcenter i Falköping


Ed Kahrs (M) kompetens- och arbetslivsnämnden Falköping, Leif Bigsten utvecklingschef Falköpings kommun och tillika ordförande i ledningsgruppen för logistikutbildningen, Sten Bergheden (M) riksdagsledamot, Sandra Lindgren utbildningsledare yrkeshögskoleutbildning, Johan Lindell rektor yrkeshögskoleutbildning, Heidi Hellqvist studerande logistikutbildningen, Lars Elindersson (M) riksdagsledamot, Sara Löfgren Alternäs studerande logistikutbildningen.

Besök på yrkeshögskoleutbildningen Logistik- och verksamhetsutvecklare i Falköping för att höra hur utbildningen fungerar och hur både studenter och utbildningsansvariga ser på framtiden.

– Ett mycket bra möte med studenter och representanter från utbildningen. Mycket glädjande att 80 % av studenterna får jobb efter utbildningen, och att näringslivet är aktivt i utbildningens utformning och med praktikplatser. Det skapar en bra länk till arbetslivet samtidigt som företagens efterfrågan på arbetskraft kan tillgodoses – så borde fler jobba!

Lämna ett svar