(S)traffbeskattar Skaraborgs unga!

Vi är många som under lång tid väntat på besked från Socialdemokraterna kring vilken politik de vill föra. Förväntningarna var således högt uppskruvade inför deras vårbudgetmotion. Tyvärr kom förväntningarna på skam. Utöver den redan tidigare kända skattechocken på att anställa unga var beskeden få. (S) nöjde sig med att damma av gamla förslag och föreslå åtgärder som redan finns eller är på väg.

Socialdemokraternas vårmotion innebär en skattechock för att anställa unga. Riksdagens utredningstjänst, RUT, har beräknat att enbart höjningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar motsvarar cirka 18 500 jobb. Bara i Skaraborg skulle förslaget innebära en ökad kostnad på 474 miljoner kronor för offentliga som privata arbetsgivare som har anställda under 26 år, enligt RUT. Detta i en tid då ungdomsarbetslösheten är ett stort problem och det ekonomiska läget är fortsatt osäkert.

Tydliga finanspolitiska mål har varit det viktigaste verktyget att möta finanskrisen. Till skillnad från de flesta andra länder inom EU har Sverige tack vare detta ramverk kunnat undvika stora underskott och hög statsskuld – och därmed klarat krisen bättre. Denna stabilitet hotas nu av att samtliga tre oppositionspartier som föreslår helt nya prioriterade mål för den ekonomiska politiken. I sin motion föreslår (S) att ett sysselsättningsmål införs. Ett sådant mål har funnits tidigare, och snarare lett till åtgärder som döljer arbetslöshet än ökar sysselsättningen. Att Miljöpartiet samtidigt vill inrätta ett överordnat miljöpolitiskt mål och Vänsterpartiet avskaffa de centrala delarna av det finanspolitiska ramverket visar hur osäker den ekonomiska politiken skulle bli i händer.

Alliansregeringens arbete för att möta den växande ungdomsarbetslösheten är att fortsätta sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och att reformera utbildningssystemet så att ungas anställningsbarhet ökar. Lägre avgifter har gjort det mer attraktivt att anställa en ung arbetslös. Dessutom har momsen på restaurang- och cateringtjänster sänkts. I restaurangbranschen är var tredje anställd ung. 20 procent fler platsannonser för restaurangjobb har utannonserats nu jämfört med motsvarande period förra året. Övergången mellan skola och arbetsliv har förenklats och en gymnasial lärlingsutbildning har inrättats. Lärarnas kompetens har stärkts och kvaliteten i undervisningen har höjts.

Dessutom har allianspartierna bland annat gjort det mer lönsamt att arbeta genom jobbskatteavdraget, sänkt bolagsskatten, förenklat skattereglerna för egenföretagare och infört de populära ROT- och RUT-avdragen.

Alliansens politik fungerar. Mellan 2006 och 2011 har utanförskapet pressats tillbaka med drygt 200 000 personer och sysselsättningen ökat med drygt 200 000 personer. Detta trots en av de mest omfattande kriserna någonsin. Det är bra, men mer behöver göras. Målet är full sysselsättning och utgångspunkten är att det är arbete som bygger Sverige och Skaraborg starkt. Att alla som kan och vill jobba ges möjlighet till arbete är avgörande för att hålla ihop samhället. Det är genom en stark arbetslinje och ordning i de offentliga finanserna som vi säkrar välfärdens finansiering och en hög kvalitet i skola, vård och omsorg.

Cecilia Widegren
Sten Bergheden
Lars Elinderson
M-riksdagsledamöter från Skaraborg

Lämna ett svar