Oansvarigt att inte först utreda kommunernas behov av barnomsorg

(Foto: sxc.hu)

I förra veckan debatterades barnomsorg på obekväm arbetstid i riksdagen. Alla är för. Däremot har regeringen och oppositionen olika uppfattning om hur ekonomiskt ansvarstagande ser ut i Sverige. Alliansregeringens arbetslinje ställer stora krav på valfri, jämlik och högkvalitativ barnomsorg i alla Sveriges 290 kommuner. Men Alliansen tror inte på en enda lösning för allas behov.

Nästan varenda förälder i Sverige utnyttjar någon form av barnomsorg. Vi moderater vill se en mångfald av verksamheter, och ett utbud som möter efterfrågan. Som riksdagspolitiker har vi att sätta upp ramarna för verksamheterna, såsom läroplan för förskolan, och se till att Sveriges kommuner sköter det uppdrag vi gett dem – att tillhandahålla barnomsorg som uppfyller kvalitetskraven inom fyra månader från det att föräldrarna efterfrågar en plats.

Enligt den nya skollagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska landets kommuner sträva efter att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Men behoven i Lidköping och i Götene är naturligtvis inte desamma. Struktur, invånarantal och geografi är saker som påverkar och som gör att kommunerna själva måste hitta sätt att tillgodose föräldrarnas behov av barnomsorg.

Regeringen vill nu bilda sig en uppfattning om hur behoven i landet ser ut. Därför har regeringen gett Skolverket i uppdrag att genomföra en omfattande undersökning där en enkät till vårdnadshavare till barn i åldern 1-12 år kommer att skickas ut. Den kommer att belysa i vilken utsträckning vårdnadshavarna upplever att den erbjudna omsorgen svarar mot de behov och önskemål som de har, bland annat utifrån deras respektive arbetstider. Med denna kunskap är det sedan meningsfullt att diskutera om och var åtgärder behövs.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna försöker nu ta billiga politiska poäng genom att ställa krav om statliga stimulansbidrag för barnomsorg vid obekväm arbetstid i alla landets kommuner redan innan behovet för detta undersökts.

Även om det på förhand givetvis är svårt att säga exakt vad notan för dessa stimulansbidrag landar på, säger beräkningar att det är flera miljarder skattekronor vi talar om. Skattepengar som vi kunde använda till att bygga ut barnomsorgen där den bäst behövs och efterfrågas, vill vänsterpartierna skicka ut utan precision och kunskap om var behovet finns. Alliansen vill verkligen att pengarna landar där behoven är som störst och pengarna gör bäst nytta för barn och föräldrar. Det är viktigt att Skaraborgs kommuner är aktiva i sitt arbete att förbättra barnomsorgen och ser till att få del av dessa pengar efter de behov som finns.

Camilla Waltersson Grönvall (M)
riksdagsledamot och förskolepolitisk talesperson

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar