E20 och Skaraborgs framtid viktigare än partipolitik

(Foto: sxc.hu)

Det är beklagligt att S-MP-V-minoritetsledningen i Västra Götalandsregionen nyligen beslutat att förespråka en 2+1-utbyggnad av E20 istället för minst fyrfältsväg. Det innebär att de rödgröna går emot tidigare beslut i regionfullmäktigebeslut från 2009 om fyrfältsväg för E20 – ett beslut som partier som företräder en klar majoritet av Skaraborgs väljare var överens om. Dessutom har både kommuner och kommunförbund krävt minst fyrfältsväg, och näringslivet i Skaraborg har gjort detsamma.

Det hjälper inte att socialdemokraterna på diverse håll i Skaraborg går ut och säger att de vill ha minst fyrfältsväg när samma parti i regionstyrelsen sen beslutar om det motsatta för att blidka Miljöpartiet och för att hålla sig kvar vid makten i regionen. Hur kan MP vara emot en fyrfilig väg med en jämn hastighet för transporter, det sparar både miljö och drivmedel? Från Alliansens sida är vi överens i både Skaraborg och i Västra Götalands-regionen att vi vill ha minst fyrfältsväg. Och vi gör allt vi kan i Stockholm för att få med regeringen på detta, dock i hård kamp med andra län i Sverige som ofta är mer tydliga i sina krav än vad Västra Götalandsregionen hittills har visat upp.

Utbyggnaden av E20 är en alltför viktig fråga för länets framtid och ur trafiksäkerhetssynvinkel för att reduceras till partipolitik. Det är på tiden att vi alla lägger ned stridsyxan och börjar samarbeta för Skaraborgs framtid – både allianspartierna och socialdemokraterna i Skaraborg vill ha minst fyrfältsväg. annars riskeras Skaraborgs och Västsveriges framtida tillväxt. Ta ert ansvar och se till att de nödvändiga besluten också nu tas i regionen för en säker, miljövänlig och tillväxtvänlig fyrfilig E20.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar