Höjda energiskatter påverkar konkurrenskraften negativt

(Foto sxc.hu)

Svar till Rune Jakobsson i MT 4 april

Höga energi- och bränsleskatter påverkar landets konkurrenskraft och hushållens ekonomi. Därför är vi i alliansen emot införande av en ny kilometerskatt för lastbilar och en höjning av bensinskatten som oppositionspartierna förespråkar. Det stämmer att koldioxidskatten höjdes vid årsskiftet, men enligt prognoserat index, en indexuppräkning som sker varje år och som riksdagen är enig om.

Personligen hade jag gärna sett en minskning av nuvarande skatter. Därför har jag lämnat in en motion till riksdagen om just en sänkning av energi- och bränsleskatterna. Vänsterpartierna har däremot föreslagit just en höjning av skatterna på drivmedel och vill dessutom införa kilometerskatt. Det är knappast det som människor i Skaraborg som är beroende av bilen behöver. Höjda transportkostnader skulle dessutom försvaga Sveriges konkurrenskraft och riskera svenska jobb. Att därtill som oppositionen föreslå en avveckling av kärnkraften skulle få elpriserna att skjuta i höjden för hushåll och företag. Men även om Sverige i dag har en relativt klimatvänlig energiförbrukning så måste vi jobba vidare med mer forskning och utveckling som kan ta fram nya bilar och drivmedel så att transportsektorns utsläpp kan minska, men inte försvåra och fördyra för människor på landsbygden.

Det är därför med stor glädje som alliansen kan konstatera att det i dag finns nästan 500 000 miljöbilar i trafik mot cirka 30 000 när vi tog över 2006. I vårbudgeten föreslår regeringen dessutom ett drivmedelspaket för att minska utsläppen genom att bland annat öka andelen biodrivmedel.

Alliansen har klarat att både se till att det i dag finns många miljöbilar i trafik men också sett till att inte höja drivmedelsskatterna och transportkostnaderna som vänsterpartierna föreslagit. Oppositionens skattehöjarförslag hade varit förödande för landsbygden och våra svenska arbetstillfällen.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar