Debatt på Stora Transportdagen

Debatt om framtidens infrastruktur på Stora Transportdagen. Det är avgörande att de olika trafikslagen kompletterar varandra och att de inte konkurrerar med varandra. Det är också viktigt att vi bekämpar utsläppen och inte jagar enskilda trafikslag samt satsar på forskning och utveckling för ett fungerande transportsystem med mindre klimatpåverkan.

Lämna ett svar