Samordna tillstånd och olika stöd för våra företag

(Foto: sxc.hu)
Sverige och Skaraborg behöver fler och växande företag. Trots att alliansregeringen bland annat sänkt bolagskatten och gjort det billigare att anställa så befinner sig Sverige fortfarande bland de länder i EU med en låg andel företagare bland befolkningen. En orsak till detta är det upplevs som krångligt och tidskrävande att driva eget företag. Arbetet med att minska regelkrånglet måste intensifieras och därför har jag lämnat in en motion till riksdagen om bättre samordning av tillstånd och företagsstöd.

Företagare vill jobba med att utveckla sina företag, inte fylla i blanketter. Idag måste en företagare ansöka om en mängd olika tillstånd för att kunna starta sin verksamhet, för en landsbygdsföretagare med till exempel gårdsbutik kan det handla om tjugotalet olika tillstånd och avgifter som berör allt från miljö och vatten till vägskyltar och kylanläggningar. Självfallet ska vi ha lagar och regler och de måste följas, men vi måste samordna dessa tillstånd bättre så att det blir enklare och mindre tidskrävande för företagarna, exempelvis genom en webbtjänst där myndigheter kan hämta in de uppgifter de behöver.

En annan viktig aspekt för landsbygdsföretagare och andra företag är att samordna de eventuella stöd som finns att söka för verksamheten. Även om en företagare skulle känna till olika EU-stöd är det inte säkert att hon eller han känner till alla de energi- eller miljöstöd m.m. som kan vara möjliga att söka från landets olika instanser. Respektive länsstyrelse och myndigheter bör därför bli tydligare i sin information om vilka olika stöd som finns och också hjälpa till att samordna de olika stöd som finns och till vilka de riktar sig. Fler företag ska starta och företag ska kunna växa och utvecklas i Sverige. Det är därför mycket viktigt att vi minskar regelkrånglet och hjälper våra företag att göra rätt.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

 

Lämna ett svar