Förbättrade villkor för serviceföretagande på landsbygden

Stora delar av Sverige består av landsbygd, ändå stiftas lagar och regler oftast efter storstädernas förutsättningar. På en del ställen finns fortfarande en lanthandel eller mack kvar, och dit har den kvarvarande samhällsservicen nu centrerats. Men servicen på landsbygden tunnas ut år för år.

Näringsverksamhet måste ske under marknadsmässiga villkor både i städer och på landsbygden. Dock är förutsättningarna olika då kundunderlaget för en landsbygdsbutik är svårt att påverka. Ett starkt och utvecklat lokalt engagemang är en förutsättning att hitta lösningar som kan ge både kommersiell och offentlig service. Vanligt är därför att servicenäringar på landsbygden söker fler ben att stå på, såsom catering, hemkörning, kiosk, mack, kafé eller bygdegårdsaktiviteter – men detta kräver att en enskild företagare behöver kunna flera verksamhetsområden och regelverk för att kunna driva en framgångsrik näringsrörelse.

Sedan Svensk Kassaservice lades ned har penninghanterandet på landsbygden försvårats. För lokalbefolkningen har det inneburit försämrad tillgång till kontantuttag, och för handlarna har faran med att inte snabbt kunna lämna in dagskassor inneburit en osäkrare arbetssituation samtidigt som näringsidkarna många gånger fått vänta allt fler dagar innan pengarna hamnat på bankkontot.

Vidare upplever många landsbygdshandlare att det är svårt eller omöjligt att bli ombud för t ex Svenska Spel. Detta trots att avgifter för maskinhyra etc torde täcka de kostnader som Svenska Spel har för sin utrustning. Handlare på landsbygden pekar också på den administrativa bördan som ett bekymmer och en stor anledning till avveckling. Det är orimligt att små lanthandlar måste betala samma kostnad för tillsyn som t ex stormarknader.

För att hindra att servicenäringen på landsbygden ytterligare utarmas menar vi att regelbördan och de administrativa kostnaderna för serviceföretag på landsbygden bör minskas. Vidare bör man se över hur tillsynsförfarandet enklare kan samordnas samt hur tillgängligheten till kontantuttag och betalservice kan förbättras.

Jan R Andersson (M)
riksdagsledamot Kalmar län

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

 

Lämna ett svar