Debatt i Vara om åkeribranschen

Välbesökt möte med politiker, åkare, fackförbund och övriga intressenter. Samtal om vad trafikutskottets arbetsgrupp har kommit fram till i sin studie om konkurrenssituationen inom åkerinäringen. Arbetsgruppen är enig om slutsatser och förslag på förändringar – det är avgörande att olagliga transporter inte ska kunna konkurrera ut lagliga transporter.

Hela debatten finns att se här: http://webbtv.media.fnf.nu/1/info_o_debattforum_for_akeribranschen/

Lämna ett svar