Kilometerskatten slår mot svenska företag

(Foto: sxc.hu)

På onsdag 28/3 behandlar riksdagen frågan om en kilometerskatt för tunga lastbilar. Moderaterna och alliansen tar starkt avstånd ifrån detta förslag som skulle innebära ökad skatt för åkeriföretag. Vår målsättning är att underlätta för svenska företag att växa fram, inte försvåra.

Kilometerskatten vore ett slag direkt riktat mot lokala svenska åkerier. Om förslaget går igenom skulle kostnaderna för ett litet lokalt åkeri i Skövde eller Tibro med fyra lastbilar öka med ungefär en kvarts miljon kronor per år. Kilometerskatten hotar därför såväl befintliga arbetstillfällen som framväxten av fler svenska jobb på landsbygden.

För att vi ska vara fortsatt konkurrenskraftiga i den alltmer globaliserade världen ställs det höga krav på att vi i Sverige lyckas erbjuda våra företagare ett klimat som svarar upp mot nutidens och framtidens utmaningar. Det sista våra företagare behöver är fler pålagor. Redan idag är marginalerna små och det krävs hårt arbete för att få verksamheten att gå runt.

Det naturliga vore i detta läge att lägga fram förslag som lät-tar på bördor, snarare än förstärker dem. Alliansen har genom jobbskatteavdraget, halverade arbetsgivaravgifter för unga och minskad regelbörda för företagen, bit för bit strävat i denna riktning. Under mandatperioden ser även alliansen över hur vi kan sänka bolagsskatterna. Vår målsättning är att göra det lättare för fler jobb att växa fram och för att nå dit måste vi se till att det är enkelt att vara företagare i Sverige. Goda villkor för transporter är av central betydelse för Sverige och svenska jobb. Inte minst på landsbygden finns det många småföretagare som har sin försörjning just inom åkeribranschen. Tyvärr finns det de i Sveriges riksdag som inte delar denna ambition. I stället lanserar oppositionspartierna förslag, som fullt ut genomfört, riskerar öka kostnaden för den genomsnittliga svenskägda lastbilen med 70 000 kronor per år. Dessa kostnader måste de små svenska åkerierna hämta hem och notan kommer i slutändan att hamna i knäet på de svenska konsumenterna.

Moderaterna och alliansens utgångspunkt är tydlig. För oss är det viktigt att hela landet ska kunna utvecklas. Vi vill värna företagen på den svenska landsbygden. Därför kommer vi att säga nej till jobbförstörande förslag som kilometerskatt och fokusera vårt arbete på att fler jobb ska växa fram i hela Sverige.

Henrik von Sydow (M)
riksdagsledamot, ordförande i riksdagens Skatteutskott

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar