Beklagligt att MP vill utarma landsbygden

(Foto: sxc.hu)

Svar till Nils Farken & Lise Nordin (MP), Rune Jakobsson och Fille S i MT 21 mars

Det är beklagligt att MP i sin replik inte bara bekräftar att de vill höja bensinskatten med 70 öre litern trots det redan höga priset, utan också är medvetna om att det skulle utarma landsbygden. För MP är det uppenbarligen inte så farligt att en barnfamilj som kör cirka 3000 mil om året får höjda kostnader på cirka 1500-2000 kronor per år. Det skulle drabba människor på landsbygden som behöver bilen för att ta sig till jobbet, dagis, mataffären och fritidsaktiviteter.

Dessutom skulle MP:s kilometerskatt fördyra transportkostnaderna för både hushåll och företag, vare sig det handlar om en liter mjölk eller industriprodukter. Kilometerskatten drabbar såväl utländska som svenska åkerier, så det argumentet håller inte. En kilometerskatt är en ren skatt på lastbilstransporter, och ett direkt oansvarligt förslag som svenska företag och konsumenter får betala med färre jobb i Sverige och dyrare produkter.

Alliansregeringen satsar på forskning och utveckling för en miljövänligare transportsektor framför att straffbeskatta enskilda trafikslag och tvinga människor att flytta från landsbygden. Hela transportsystemet ska fungera och de olika trafikslagen ska komplettera varandra. Och det är viktigt att det gör skillnad att välja miljövänligt: alliansens miljöbilspremie har bidragit till att det i dag finns cirka 330.000 miljöbilar i Sverige till skillnad från cirka 30.000 när MP var med och styrde. Men det är verklighetsfrånvarande att tro att hållbara förändringar sker från en dag till en annan.

Vad gäller energiskatter och den sänkta restaurangmomsen vill jag för det första bekräfta att jag är för en sänkning av energioch bränsleskatterna och har också lämnat in en motion till riksdagen om just detta. Sänkningen av restaurangmomsen underlättar för unga att få jobb och minskar momsfusket i branschen. Alliansregeringen har sedan tidigare halverat arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Att förenkla för våra unga att hitta jobb är en mycket viktig fråga, så undertecknaren Fille S får gärna kritisera men jag utgår ifrån att du då har några egna förslag att presentera för att få fler unga i arbete.

Alliansen värnar svenska arbetstillfällen, underlättar för unga att hitta jobb samt är emot kilometerskatt och höjd bensinskatt som skulle försämra svensk konkurrenskraft och göra det dyrare att bo och verka på landsbygden.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar