Nej tack till att höja bensinskatten, MP!

(Foto: sxc.hu)

Just nu ligger bensinpriset på rekordhöga nivåer. Osäkerheten kring oljeexporten i Mellanöstern får snabba effekter även i Sverige. Det är positivt att fler svenskar väljer miljövänliga bilar och ett steg på vägen mot en mer klimatvänlig transportsektor i Sverige, men det sker inte över en natt.

MP:s budgetförslag om en chockhöjning av bensinskatten med 70 öre per liter är olämplig och skulle slå hårt mot de som har små marginaler och är beroende av bilen i Skaraborg. Vi är fortfarande många, inte minst utanför storstäderna, som behöver bilen för att ta oss till jobb, dagis, fritidsaktiviteter sjukhus, matinköp m.m.

Dessutom skulle MP:s förslag på kilometerskatt innebära drygt 250.000 kr extra om året för ett litet lokalt åkeri och nästan 850.000 kr mer för ett mindre åkeri som kör längre transporter. Allt från mjölk och byggvaror till övriga skaraborgska livsmedel och industriprodukter skulle bli dyrare för både hushåll och företag. Det skulle försämra svensk konkurrenskraft och riskera svenska jobb.

Det avgörande är att vi satsar på incitament som t ex miljöbilspremien och på forskning för att fler ska välja miljövänligare bränsle, och inte på straffbeskattning av bilar och lastbilar. De olika trafikslagen tävlar inte med varandra, utan kompletterar varandra. För att människor och företag ska kunna verka och utvecklas i såväl Skaraborg som i övriga Sverige behövs rimliga transportkostnader utan onödiga skatter.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar