Alliansen stärker kvinnors ställning

 

Svar till S-ledamöterna Monica Green, Urban Ahlin, Carina Ohlsson, Patrik Björck

Alliansens arbetsmarknadspolitik stärker kvinnors ställning och möjligheter på arbetsmarknaden: satsningar på kvinnors företagande, förstärkta förmedlingsinsatser och bättre möjligheter till arbetspraktik. Alliansen har t ex öppnat vård- och omsorgssektorn för fler aktörer. En viktig orsak till varför kvinnligt företagande ökar idag är att många kvinnor tidigare bara hade en arbetsgivare att välja på – det offentliga. De kan nu förverkliga sina idéer, förbättra sina arbetsvillkor och påverka sin löneutveckling.

Genom jobbskatteavdraget har särskilt de med lägre och medelhöga inkomster fått mer pengar över i plånboken. En undersköterska med en lön på runt 22 000 kronor har fått nära 1 500 kronor i skattelättnad – nästan en extra månadslön mer per år. Vad avser det ökande antalet arbetade timmar som jobbskatteavdraget leder till är det särskilt kvinnor som påverkas positivt och bidrar därför till en mer jämställd fördelning av lönearbetet.

Ett eget jobb ger mer makt över den egna vardagen – sysselsättningen har ökat med drygt 200.000 personer sedan 2006. En fungerande arbetslinje är central i vår politik och av stor vikt för att öka jämställdheten. Genom att göra det mer lönsamt att arbeta sätter fler arbete före bidrag, inte minst för kvinnor är det ett viktigt frihetssteg att tjäna och kunna påverka mer själv.

Samtidigt är det för många barnfamiljer svårt att få ihop livspusslet. Alliansen arbetar för att underlätta vardagen för familjer samtidigt som vi värnar människors självbestämmande genom bl a RUT-avdrag, förstärkt jämställdhetsbonus, ökad flexibilitet i barnomsorgen och bättre möjligheter att arbeta heltid.

Statistik från SCB visar att kvinnor och män i allt större utsträckning delar på hushållsarbetet. Det är en glädjande utveckling, men innebär inte att vi kan slå oss till ro. Kvinnor tjänar, äger och bestämmer fortfarande mindre än vad män gör. Att förändra detta är en frihetsfråga för hela Sverige som ställer höga krav på en aktiv politik. Därför har Alliansen tiodubblat jämställdhetsanslaget från cirka 40 miljoner kronor per år under den tidigare socialdemokratiska regeringen, till cirka 400 miljoner kronor per år idag.

Tillsammans med de andra partierna i Alliansen går vi vidare med en samlad politik för fler jobb, ansvar för ekonomin och åtgärder för att förenkla livspusslet för både män och kvinnor. Så bygger vi Sverige starkt och ökar jämställdheten.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Charlotte Matsson (M)
Ordförande Moderatkvinnorna Skaraborg

Lämna ett svar