Välkommet att regeringen nu beslutat om bättre kontroll av regelefterlevnaden inom yrkestrafik på väg

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) från Skaraborg har under det senaste året varit ordförande i en arbetsgrupp kring åkerinäringens konkurrensvillkor i riksdagens trafikutskott som presenterade sina slutsatser den 1 mars. Igår torsdag tog regeringen beslut om ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen att i samråd ännu tydligare följa upp och analysera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

– Jag välkomnar regeringens beslut om att Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen nu ska redovisa hur man ska klara efterlevnaden och tillsynen av lagarna för yrkestrafiken. Det är just dessa tillkortakommanden som trafikutskottets utredning har pekat på att de måste åtgärdas. Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen får ett år på sig att redovisa åtgärder, men jag hoppas att det går betydligt snabbare än så.

– Det visar att regeringen tar problemen på största allvar, att såväl infrastrukturministern och justitieministern arbetar gemensamt för att lösa detta och att man inte är nöjd med den bristfälliga tillsynen och de kontroller som sker idag. Polis, åklagare och Transportstyrelsen måste nu aktivt prioritera och redovisa hur man tänker lösa detta problemen. Olaglig trafik ska inte konkurrera ut den lagliga yrkestrafiken.

Lämna ett svar