Fredagsmys även på särskilda boenden

Utan en mycket omfattande byråkrati har det tidigare inte varit möjligt för de som bor på äldreboende att få ett glas vin till maten eller en snaps till sillen. Vår avsikt är att ändra på detta med start från denna sommar.

Förut var särskilda boenden tvungna att söka utskänkningstillstånd för att de som bor där skulle kunna få ta ett glas vin till maten, vilket var svårt eftersom få äldreboenden uppfyllde utskänkningskraven. Alternativet var att varje person skulle ta med sig en egen flaska eller de facto låta personalen bryta mot lagen, ingetdera var en bra lösning. Nu ersätter vi det gamla kravet på utskänkningstillstånd med krav på egenkontroll.

Den som på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte kan eller vill bo kvar hemma ska så långt som möjligt kunna leva under samma livsbetingelser som tidigare. Dessutom vet vi att god och vällagad mat samt lämplig dryck står högt upp på önskelistan när äldre väljer boende och att maten är viktigt för såväl välbefinnande som hälsa.

Därmed tar Alliansen nu ytterligare ett litet steg mot en mänskligare äldreomsorg.

Jan R Andersson (M)
riksdagsledamot Kalmar län

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar